Sfmcnfanifcfte nac^ 2inntifthtt Or&nung *o c* Se? imitm ^mhtxt?f erfie^alfte t>on Tab. 10 1. 6t6 150 iuEttBerg I auf ^o\tm Uv i en SBu^f>attbfung 1786. ^ I y. ! i I S I EX CL ASSE Vita. Tab. 10 1. Tab. 104. * . Tndefcantia geniculata. Linn? Gen. 450. Spec.4. p.ii. illandfia lingalata. Lin. ^notig? Scabcfcantie. Elff. Gen. 428. Spec.j.p.g. Sungcnfortnigc tiffanb jtc. ?in. ?Pflflnjcnf.?t^. 6.304. a. inc aufgehobene 55Iumc. bung. b. J){c (gaamcnfopfel. mal fo grof dg Mc 2(()bUt)un3. Jacqaln Tab. 92. ???, Tab. 102. Tillandfia tenuifolia. Linn. Gen. 428. Spec.4. p 8. 6imalbiattcic6fe Stffanbfi ?305- aSac^fl in gartf) Jcc^ fo 3ro Sl&bil &UII9. Tacqaln Tab. 93. Tab. 103. Tlandfia polyftachia. Linn, Gen. 42^. Spec. 6. p 9. ^flanjenf. 6t&. @.3I2- aSJac?fi in ?Kartinique. 9?oc^ fo 9ro rtl^ t)i< 2tbbU* Jacquin Tab, 9?, r Tab. 105-. Haefflanthos puniceus, Llnru GeTi.432. Spec. 5. p. 14. inn. ?pflanjenfpf?. ?.131. a. gine gonjc SShime, 5;^. b. ^Denbicfegcofnet n f c. ?er gruc^tfnoten , @cif? fei un? fluntpfe SRac&e. d. Jie ?eere. e. ?iefc &ucc^f:^nitfeft. f. ?er @aame. g. ?er au^roac^fen&e ^tltubtciK Trtw, Tab. 15. Tab. 108. rancratiura litcorale, Jacqu. J^ancraticum Spacha multiflora, i'capo compieiTo , ancipiti\ coroUsie laciniis, tubo duplo breviuribu?, fuliis enfifuimi- bofi. Gen. 437* fi?^. e. 165. SBac^flinTierraBom. , , ^ ba. ?retinal f? grcg al^ bjc ^' ^- -^'^ ffc^tn^attrig? f ro^ Tab. III. Amsr^i? atatnaico. L-nn.Gen. 439- Spec. 3. p- 2^ 2?traiiiifcc 2(mrtn;UI^. intt. f tl^HItun^. ne. Jacquin Tab. 101. C. SCte ffd?^ @taubfaDen. . ?. 190. a. 25ic ungcofnctc (S4>ci^C. AcTiras mammjfa. Linn. Gen. 7 Tab. 113. Yucca filamemofa. Linn. Gen. 463. Spec. 4. p. 84. gab ige ^uffe. Um, ^^im* jenf9fl. 3^^.6.381. a. inc ou^scbrclfete 95fume fa(l in natcUc^cc ?roffe, fonjl flnb ftc ^alb gcfc^lof* fcn. SB?c^jl In SSirginicn. Trevv. Tab. 57. Tab. 114 b. 5>ie fcc&?blattricbf ^P?S uffern 25(att ob d (icfonbcct i|l 473. Spec. I. p. 103. ?ruftenfocmtijcc IBrepapfef, inn. ^flanscnfpjl. i 5^. e.423- a. (Eine 95fiimf. b. Die gruc^f. c. ?er ^a?me. S^latigc tcc brf9 Imiccn jj. ^j? ^erne. ^ic fi-A^ @f(tubfabcn f. (tn @wubbci 't * ^ m\> t)it fflmbt. Oriffel SJnc^fl in ^arf&agcna, groal? fcicSftbilbung. Jacquln Tab 59. Tab. 115 Tb. Sic (gnamcnfapfct, btCD* Acbras Sapota. Linn. Gen.47? fas^ccig f. Sicfe t>urc$f^nittcn k. &cnbicfccffcn. 1. Caameu m UU burc&fcbnitten Blier illuft. Tab. I g. Spec. 2. p. 104. @f meinet ^tcpapftl iintu qjpanjcnf. it^. 6.425- a. a. Bdfm gmc^te. b. ?aaiiien. SSat^fi auf bcn f ort^acir, ?rer^mai fo grof ; alS ik *^* btibuna. f 3 acquin Tab. oo Tab. 28 Tab. II 6. Tab? 119. Burfeiagummifera. Linn. Gen. -Lorantbus fpicatus. Lin. Gen 475'. Spec. I. p. loy, 478. Spec. 9. p. 109. ?unmiic3cknbc55urfiTc. inn. Sfcfjrcnfcrmisjc Kicmcnbfuntf. gjfinjcnf. I S:^. ?.433. iinn. ?pfTanjcnfpfl. 32^ ?roffc. ?. 390. siQad)^ in ^U, ?omin* ^tl^?n3- Oi JRocb fo grog Jacquin Tab.99? Jacquiu Tab. 96. Tab. 117. loranthus unifiorus. LinOpGen 478. Spec. 2. p. lOg. r Tab. 120. Hillla parafitica. Linn? Gen, 479- Spec. I. p. iio. ?ic fc^marojcntc^ittif. intT. i:|Jf!anit>lt^ bung. Jacquin Tab, 10^ buntj. Jacquin Tab. 107. Tab. 124. Melicocca bijuga. Linn. Gen. 514. Spec. i. p. 15-7. SD^clicocca mit swf^paarigc? Tab. 127. Coccolaba uvifera. Linn. Gen 53g. Spec. r. p. 214. I %\). @. 466. a. 95Iuine/ natrlich. b. S)tcfe oergroffert, C. ?ic gruc^t. d. (gaameii- beebe natrlich. SBdc^fl in ^art&agctut. ?ccymal fo grog, . e.655. 5Sa(i|l in ^aortna. Slid)t Jacquin Tab. Ijo. Tab. 145'. Spondias Myroblanus. Linn. Gen. 726. Spec. 2, p. 374. 30t9ri>&a!anfn SSaimi. linn. i2?arfcaniifc^ctrinmfetff.8inn. SSic^jl In 9)?arfini(jue. ?ic^Oalftcgroffec, al5i)ie2(b* bilbung. J?icquin Tab. 137. Tab, 148, ipflisn^cnf. 1 1^. @. 664. Tiiumfetta tVmitnloba. Linn S a. 33ic f^nidjf. b. ic .^li. c. )icff turc^fcOnifh'n. Me in natuclic^cc ?roiTc. Gen. 65 V Spec. 3. p.420, te. iiim. p^mimf. @.6. / 2^. SBdc^ft in bcn ^acik'cn, g, Tjie^n'c^f/ tnnatrlic^cc Jacquin Tab. 131. Jacquin Tab., 133. Tab. 3+ Tab. 149 Tab. 15-0 Portulaca trlangularis. Linn. Portulaca patens. Linn. Gen. Gen. ^)59. Spec. 5. p. 42^. 659. Spec. 7. p.425 )cct)cdf{c|fec 5pcrf ulacf. iim. SRifpcnfkraiger JJortulncf. q3f[anjcnf. 6 5^. . IT. ^flansenf. y1^. 12. S?acf)fl in CTOartinique tacn. SBifc^ft in t>cn f ari. ^^^ ^miim. ODrcijmal fi? Jacquin Tab.ijy > 9ro0 ?l^ bic 2{M)iIfcung. Jacquin Tab. 136. ^ ^m^ ^x-^" ht i W|D SJmerifanifc^e nac^ 2inntif(^tt Or&nurtg. ?lO Se^ mitm ^mt>m^ jnjote ^4Ifte 9on Tab. 151. 6i? 200? ?^~-^.^ ^ltnhtt I auf ?oilt^n J)er Slafpifttien 35uc^fanM?n0. 1787. I Tab. 151. inora ainerkana.Linn.Gen, 661. Spec. I. p. 449. EX CLASSE Xllma. Tab. I54. ?ie nmericanifc^e ?inorr. Caaus fiagelliformls. Liim. L e.6i8. *lel 9ro)Ter, al? bic 2?>btlt>un0." Jacquin Tab. 137. Tab. 15-2. Euphorbia dthymaloides.Linn. Gen. '^6^. Spec. ii. p. 428. SU Sie JBIattcc ftnb etcrmal Gen. 668. Spec. 14. p.46g. S?anfenfociutgc gacfclbiflcl. e.631. a. ?ie ?anj? 95Iumc. b. Sicfc na^ bergangcburcl* fc^nittcn, c. c. SJcr Se(c^ mit ^o^m^* ?c^uppcn. d SKtffen e. ?tcmpfef. f. ?ie ?ergcoflcrtc ?5cfnic^funij^jla?& -^ b, ble SBlut&c in natrlic^ec g- ?n oer^roffcctcr StfliiB' ?rofff. SSac^fl in bcn Saritaen Jacquin Tab. 138. h. ?ic unjeitige ^tu^t fucHc?ec ?reffe. Tab. 153. EupViorb'a graminea. Linn.Gen. 6fi^. Spec. 27. p.443. ?caOgfc ^upberbic. inn t. in tJccgtofcrtc Q5hirae. S&ac^tl in .f acff^agena. k. 5)if? fif($nittm rafir (Saflinen @ m. ^uki ?ccgroffcrt .gjaupfffen* gel?. miii^dUc^en ?ic ^alfte ar^lTcc , aii W 2(raerifa. Sbbtl&unj. Jacquin Tab. 139. Trcw Tab. 30, ? 2 Tab. 36 Tab. i^j-. Pfitluim pyriferum. Linn. Gen, 670. Spec, I. p. 47?. Tab. 158. Sefuvium portulacaftrum. Linn. Gen. 680. Spec. i p. 49^- mm ^fianimit)^. 1 1^. f orfulacarttac? @ifut)ium. ^ 699. a. )ic Sruc^t. b. ?iefc turc^fc^tiittcn. C. aamcn. Trew. Tab. 4;. tnne i^^fianjcnfpft. 7 3:^. .95. S?a^ll in bell Sar itflcir. tung. Jacquin Tab. 142, Tab. 156. Eagenia picudo-pfidium. Linn. Gtn 6'i Spec. 3. p. 475. IKafTarb (Ju|rtDab?tuin. Sinne f flansenf. i t.h. @. 709. a. ^aamcn in natcUcljec treffe. Tab, 159. Mefembryanthemum noftiflo- rum. Linn. Gen. 684. Sp. v p. 5g6. OJac^tjafcrbfiimc. ?mne ^ftan* Jen f. 7'I?. i?. 102. sajft4|l in ?!SiJrtintcfue. ^- ^^^^^ cinblatrige, ?icUlKt* SJoc^ fo 3co, al5 t)ic 2tbbtt tung. Jacquin Tab. 140. Teb. 157. ChnTobalanu-s icico. Linn. Gen, 677. Spec. I. p 490. *ocopj!aunici!. Sinne fHam aSrtc?fl in tf n 5u^r(6iitn. Jacquin Tab. 141. Itgc i^rone. C. 6cn fctcfe geofnef. d. Die jabtrcic^cn 6ftn, im 5tflc^ ctiigefuijf. e. ^in (?=touBfafccn. f. S^ev iinmpf vkttd:$t gruc^tfnotcn/ mit ben otec ?rif ein , tin& einfach?? JRarbcn. S5?a(*gf auf beut 25or^c# Hrjc fccc guten ^ofnung. 3?at^ bcr SfJatuc. ? 1 r tf^y^ ^ g^^ Tab. l 37 EX CLASSE Xllla. Tab. i6o. Tnb. 163. Cappari- cynophallophora. Lin. Gen. 699 Spec. 7, p.565. IVTarcgraf.a umbellata. Linn. San?fc^otUtcgapp^rn. Siimc Gen. 696. Spec. i. p. 562. ^H?lljcnf. 4 %\). 6. 9. iiinej)flan?cnf. 4^^.@;l. b. m ticrfini? tcrfc(tH'n. Sgcibc iti natrlicher (5:.tc?iTc. aUvic^jl in t?cn Saritacii a. ?ic^^ruc^t in natrlic^ec SJoc^ fe 3ro al? J>ie3([)Hlt>un3. ^^^g ^j^ j^i^ ?UMm?. Jacquin Tab 143 Jacquin Tab. 14^ Tab. 161. Capparis frondofa. Linn. Gen. 699. Spec. 4. p. 564. Tab. 164. 165. Capparis pulcfeerrfma. Linn. Gen. 699. Spec. 8. p.565. ^c^cnflc ?appern. Itnnc spflonjcnf^fT. 4?:^. ?.ii. s" m<^t\imm- 4 ^f>. ?? ^- a. 5)ic gcuc^t. a. 55tc Stuckt in natrlich? ^^ i^aamct^, 55d&e in naf{ic* lidjcr ?roffc. S?ac^ll in gart^cigcna, ?roiTc. SBac^jt in ^arf^ngcna iinb 25omtn30. .^oc^ fo (jcof, ^^^^ ,?,jj ^j? ^^^^j^^l j-^ gj.^| fli^ He mumm. Jacquin Tab. l^J l^ i>ic 2{fcbilbung. Jacquin Tab. 155'. Tab- 162? Capparis ferruginen.lLinn.Gen. 699. Spec. ^. p. 564, OtJlandr? Jacquin* Jacquin Tab. 149. Tab. 166. Capparis linearis- Linn. Gen. 699. Spec. 9. p. 566. tnnc^:pilan?cnf.4S&. I ?Sad^ft in^art^agcna imb tu SlbbiltJung. Jacquin Tab. 1 5 1 ? " o Tab. s s Tab, 167. Capparis Breynia. Linn. Gen. 699. Spec. 10, p. 56?. mani(nfi)ii bung. Jacquin Tab. 152. Tab, 170. Capparis verrucofa. Jacquin. Capparls pedunculis multi- floris^ fbls oblongis, acu- tis utrinque nkidis , fructu verrucofo. Gen. 699. a. J5tc %md^t in natcltc^cc ?roffe. Um btc S^?ifu aroffer, d? tie af&tilbung. Jacquin Tab. 148. Tab. 168. Capparis haffata, Linn. Gen. ^99 Spec. II. p. 56^5. itin.^^f^ati|enf.4t&.@,i3. Jacquin T?- 147. Tab. 171. Capparls Jamaicenfis. Jacquin? Cappam pedunculis muIrJflo- ris, foliis oblongis, emargi- natis, fubcus comencofis, co- rolHs femiereilis. Gen- f 99* Jacquin Tab. 150. Tab. 169. Cappsris euffcachiana. Jacquin. Capparls pedunculis inultiflo- r\Sj f'ttisovatis, acutnina- Tab. 172. Capparls tenulfiliqua, Jacquin. Capparis racemis fimpHcibus, 4lis, fruilibus^ filiquofis? foUis deciduis. Gen. 699? ^ tis, inrinnue nitidis, fruai- b. @aamm. Q5eebe i bus glabns. Gcn.699. ^^n^^^ @^5j|.^ Sf^cc^ fogro?/ aKt>ie20&U* Jacqiun Tab. 146? ??^|l Itt Sorttrtgcn?. SBoc^fo SCbHl? t>un0, Jacquin Tab. 1 1- 3S? 1 Tab. 173. Capparis nemorofa, Jacquin. e. ti! Storibktt. f. Die $alrf{(tcn (gtautfi g. Sin abgcfenb Capparis floribus racemofis, j^^ ^^^ grucbtfno fols acuminatis, fra6lu bac- cato. Gen. 699. 2Bac^jl in Sactf;a3cna. ?re^mal fo grof ?W tk ^h Jacquin Tab. 156. ?aljcnformigcn ?riffd fccr fctjUbfocmigen Sic (Saanicnfapfer fnf cjf - k. 5)icfe uccr ^urc^fcfenit* tcn. Tab. 174 1. iJicfnffac^crigeg fopfcl ?ufflcftirungct Munt'ngia calabura. Linn.Gen. H, aatncn. i 707. Spec. 1. p. 576. alabuca. ?inn? f flanjcnf. den 2(mcrifa. S9?ac^|l im mlrternac^tn^ SBdd^ft In SJomingo. S&bilbiintj. Jacqmn Tab. 158. Miller lUuar. Tab. 4??. U^ Tab. 175. Sarracema ?ava.Linn.Gen 708. Spec. I. p. 577. a. 2)tc SBIumc. @c(k?arra?ni.2innti}fTan< b^ ?er eaoincn. 95cil>e in Tab. 176. Mammea amerfcana. Linn.Gen. 713. Spec. I. p. 58r. fcaum. innc ?pffanjenf. 2?^. @. 16. 5cnft)fl. 7 ??. @.2io. natrlicher ?roffc. S^icaeboppclte ^Slunwnbc* C. ?ie grtic^f. cfe. b. ftt ^(affgeti tircpBldtrtt^fm Sl?ttericfct groffm fiinf in b(n favibacn, teitmai fo srog, ?W feie 2{&' d JDtc funf&l?{?fae f ronr Tab. 40 Tab. 177. CalophyUuni calaba. Linn.Gen. 7i?.'Spec.2. p. 583, t&cifc (>ccbccfcn. Inibcn (gelten gd^cnb. b. 5>ie9^ug. 5)ct&c tn n?^ d- 5:)ic ?^rtic^l felDf!, miUlJ* furltc^cc @r6}Tc. SBfl^t? in 50iarfiniquc. S5tci)ma! fo gco^ abj btc %h* tfcung. Jacqoin Tab. 249. ?cnomincncmSaamcn. 21l# k trcp (gtcfc in nacurli' Tab. 178. Laetia apetala. Linn. Gen.71?. vSpec. I. p. ^^v Uwottfornmcne imic. Jinnc Src^mal fo gto/ nl ttc 2i&* Jacquin Tab. 160. "ft ?^flanjcnf. 2 11). @. 3 Jf / a. 5^ic ^ruc^t. 3? natiirU? c^cr ?rojfc. S?ac^jl in ^rtrtr?a.3cn?. fJ?^ fo grof / all tte %hUU Jacquin Tab. 199, Tab. igi. Corcliorus hlrfutus. Lin. Gen. 730. Spec 6. p.607. Sotigcc ^Drc?ur?^. tnnc i|3fian?cnr9(f.72t>.@-2f.')- rafac. tn?ai3 Stoffer, eis? ti? 2ibbtltunni3&cbaltni aaij* ?in.^Pflan?cnf.7t^.@.248r gebreitet, traai imtm tk a. Bcc Sdc^, fnfWoffcr i?t, bcren einc^ flc^ ofttr^ in @fa?bfa?f n , mb tjl fuc 1%^ ^l'E? |t?cil 3?i&? fin 5?ronl>hft b. ^i? i ^> r / b. ^ ai^tUauti^e frone. fd&eti. 0. in t^cr?coffcrtcr. d. ?ie t)re9 gruc^tfnofcn, mft |*iin>iicfatbcncn ^ocw t. in gruc^ffnoten nrtt^ t? f. Martinen. SB?t^j^ in bcr Ufrain? ?nb in ?iebenburgen. 45 feto ?nt fmim nt^rttic^eif SRarbcn. k. in a&gefonbcrttt. ? * gtnten k. Tab. 185. 186. Wagn grandiflora, Liim? 6 Gen. 748. Spcc. 1. p- ?i. c^bfumtcjc ?DJasnoIt^ inne ^fianicnfpjf. zt^ b. )t? ^ac mit ber no^ ?ingcfddofTcncn .^ofi??^ fpt , noc^ mit Uz @<^eit? Sie funfStdttcige tcotie. d. 35icfc in ^rolferm ?a<^* Tab. 184- Aqullegia eanTideniis. Lin.Gen. 741. SpeC. 4. p. 520. a!iabifc^e affeU^. in.?? nbc bc? Stteuj^^ c. tf. ^ine^ Wfelben abgcfoit tert. f. )i otdm ^. iti isb?efonbcrt.i:, h. $?unf funcce (geaubfa&m 3. Tab. 192 Tab. 193, Elgnonla paniculata. LInn.GeR? 817. Spec- 5". p. 156. Sctellaria havanenfis. Linn. Svifpctttragenbc Sgigncntc. Gen. 792. Spec. 10. p.99. . tnn.5|5f!(UTicnr.4?&.@.6o. *^^rtnjcnrpf?.72:&. ?.573. b. (Siiamen, Q5ei&f in natuc^? i ?a3?4?|T tn ^aoan?. 3?cc$ Jacquln Tab. 165. lieber ?coffV. Tab. 193. Cranioiaria annua. Linn. Gen. in ^arf^agcna. S^rcpnial fc gi cf/ aW bie 2ib* tilbung. Jacquin Tab. 175". Tab. 196 810. Spec. 2. p. 141. Sfl&ti?c (gc^dbclnug. inne 5. ?j^ ^ans. Linn.Gen. 817. ^ttanjcnf. 4^b. e.49. Spec. 14. p. 197- b. Sicfc qucec burc^fc^mf* f flanjenf. 4 5"^. ?. 64. t?n. Scibc in nmcltc^ec SSaj&fl in gartbagcna. biitung. sa?c^f{ in SRarfinsque, J)rfi?mal fo srof/ ?I^ bic ^ Srctjmal fo gcof, aU Ui i&b btlbung. Jacquin Tal?. itS, * jacquin Tab. 17^. ^ 2i Tab. 44 / Tab? 197. Tab. 199 Cytharexylum cinereum. LInn, Petrea volubilis. Linn. Gen, Gen. 760. Sper. I. p. 160. 822. Spec. I. p. i6j. ^^df^tmct ?ejgen^cls&aiim. SSinbcnartiije ^etree. Sinne ^Panjcnf. 4 ?&. @. 64. in 20?artinique. a. ?ie Slf^e. b. @aamcn ps?\ hir)hm @ct# ?retinal fo gco/ ol^ bic Qib* Un. S5?9bc in ua(urli4>cc btl?iuifj. Jacquin Tab. 178. Jacquin Tab. 173, Tab. 200. Capraria bifiora. Linu. Gem 827, Spec. I. p. 168. Tab. 198- Crefcentia Cujete. Unn. Gen. 820. Spec. I. p. 161. 2Bac|! tu Im ^ariBacn. ^|ian?nf9(?. 45&. 6.79. a.*tEin Im ^d)atun au?^t* |cnf9fl. 2 t?, @. 1 26. 5Sv?cbft in ten Sartfcden IDrcpmal fo gco d^ bic 2(&* S?oc& fo gcog ?l3 bic QibbUf fcUbuna. Jacquin billig. Jac '^ran /iii* 9 9p tca T fliS . C^afl^-. P Ua^.jzo. t para^t/tca . i^ . IZl t ii I ^ /t\ zs frf ranara ^ V," Cta/j. (5T Ja^. izz r I \ I V. CT) ^ OciaPidrcL . --a: -. 1 r '^ I -^ -vi ->- ^*i" ?WS\ 5. ^^^, /^5. 1^ \ fc/z vihcriv ocfci yz /^/^'.j-. ^ . j*. S. Jai.iz^. i * ! J I oMc^c c 00 ca. uaa ? '^NJ- r^ 4 Cl? JaO: t%5. C /. a.Jah.TZ'Z . ri6. L/rS^z^. ^2^. \ % C/.d . ''^cii: A'io. \ l/.:^^^^^. '/i? /. i \ v^rzj^. cj. *L- ^ Ci/s^y^^S /j^z , \ \ \ I ^i 'Z&i^Z J/i^ifr::fr/ ,.^*. -^ -?r- Ciai/alj: f33. 1 i Cla.zlah I l I ? f T^6 1 CltO- Jahi 3 I t 1 CLrk^. ^^a- f3j. r^u^i^iA:^ /jy^/^^/Zri. . y ^2'^it:^y^A .\ \ \ 5 5^- -v J^^/^. JFf 'Iv ^27^17/i?^^''''^ ^ij ' \ I ^/:/A JczA/^J. t f % rrz^^^ j'c/rz/^-^^^cz^^ ^ a. rr.5^: CtriJok-tBo. i ^ * * ,*; f ? F l ^ C/a/s. Jt Jah.jJi \ tnont iZniericana ? ^v * I 1? .Ji. Ja^.jJ^z. \ r \ \ (SMp/iorSm X. Cki? Ji^Ua'b: JS3 . n? mtn^/7 ' ^^^^^j^ ? 'f .^ i ! a/^: J2 \VJa^. ^o-^. acTti s ormts t I f i i r 4* ? i lAAMl ptfriferum d- r X t * #. u genta c\ x^scy?o pSlCtlUTV. I. MK, I ^- ^.i-z.Jai.isj \ ? ChjTusoi otoLnits icaco . ^^""^V ? * s:iz. 1S8 Fi I fe O CSU ^'tvt/m ortiL TU m . y I i 'S i 4 ^ ^ CL.7j^.^^:l6o . f % \ \ CL23. ^^.iSl \ \ ? V ^ L Uiiris VTioo-sa .1 n . f CL ^^.i^z ?^ f / I I J cwua?^ r^r^iiainea. 'iy * m^L^ ? r CL.t2>.^0-t^2> -K. i ^ ^ 1 f f li \y i I i 1 s>.Jav l66^. \ 4 1 UN dzrdS' ^^ rti/'rzi.a^ 0L'i:5. Uua:is. \ i^^:?jcii^j^/i ^c U' ? T- I t CLjyUaS.\/, < Ccujp '- ^ c/.t/tac/iuinay. 5: _J _ K "\. ^ \ ^ r l ,r I 2 '^mic^SiZ .\f. T V CL23. Ja?J^fJ: \ * ! I \ L n ! i 1 y I CajiTjaris amaic?ri/is . c/- ^!^ L % n^^v ClJ3.Jah:ifz j i Cl23. .^Z"3, k \ ^-^ . ^^i^ 'A^^t_4'..r ""DflltfllH ^nii^i] ^27Y> n^rnervsa, . J. t t [ 1 Cl: ly (Ta^A' lyx i> i \ (1 I CirClC/7iciy lLjj, Ja^.'j^l?, Ci:j3- UaS: jjj. \ s 'S 1 k Ml^ s \ j r if7v i:^ 'olaB CLi3, Ja/7 ijj^ \ / 'ciIl ./ l tt I , 1. 1 \ r i r I L -?3 t I \ Ci. 1 3.2/a^ : t?o i ] \ I 7f 1 ist UlilCi.ah: ts% ? Cl:X^ ^A iS;i. n *! d e \ j ? ^ \ i 5^ eonia icniiyj, I W BCJK9UAAAK?1?HH I j ? i CL^^.fal^ iS4: "H' Cl23. C^klSd I Cl:j3. Jab. 13 S. \ nnoTLOL marlcaia, ^ . i 4 's: i5.Ja^.l2Z. i nriorta^ SLLLfTlOSiL. X. r t f I 1 \ A 4 r/r/ Qriit S /7tJ/im.0S cT . ^ -^ ^:i^, Jaa iijo. ij. 'icrtu m. cai^cnsc t Ci:i^,JaAl^/, I \ cuj^a/c/ij ?e -r CLl'^^aS: :f?l. ' artcu havcifU^^stf. ? 4^ Crantoliz/ ^lu iXrvnttL OJ" 1 u. 14- . JcLO: I Clr t J- (>^l2y Cl elt ^' OL 14- ^ I .1 r CLj4' "ToJ^llO. \ cL-prat^c^ ^ar^a~ <^ EMCBETױ